در ديدار با اعضاي كانون بازنشستگان بانك صنعت و معدن مطرح شد؛
مدیرعامل بانك صنعت و معدن: تجربه و دانش همكاران بازنشسته جزء دارایی های بانك است
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانك صنعت و معدن، دكتر حسين مهري به اتفاق حسين عسكري عضو هيأت مديره، رضا رفيعا معاون توسعه سرمايه انساني و پشتيباني، عباس خبازي مدير كل مركز حراست و محمد حسن ترابي مدير روابط عمومي و امور مشتريان در ديداري كه با اعضاي كانون بازنشستگان اين بانك، صبح امروز بيست و هشتم ديماه داشت، ضمن تقدير از اعضاي هيأت مديره اين كانون، اعلام كرد: افراد اين مجموعه خصوصاً شخص آقاي نيكخواه همگي اشخاصي شريف، دلسوز و پيگير هستند و عزم جدي و اراده خلل ناپذيري براي پيگيري امور دارند.
وي افزود: دانش و تجربه اعضاي كانون در همه مسايل مشهود است و بايد از اين دانش براي ارايه طرح ها و برنامه هاي جديد براي مولد ساختن دارايي همكاران بازنشسته استفاده كنيم و با داشتن طرح هاي نوآورانه و راهكارهاي اجرايي، وضعيت معيشتي همكاران بازنشسته را بهبود بخشيده و موجبات آرامش خاطر آنان و خانواده هاي محترمشان را فراهم نماييم.
دكتر مهري بيان داشت: بايد فرهنگ سازي شود تا تکریم بازنشستگان و تجلیل از خدمات شايسته آنان در اولويت قرار گرفته  و در همه سازمان ها نهادينه شود چراكه آنچه امروز به ما رسيده ارمغان سي سال تلاش و زحمت بازنشستگان گرانقدر است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: هزينه هاي معيشتي در دوران بازنشستگي افزايش مي يابد و در اين دوران بازنشستگان گرامي نياز به حمايت بيشتري دارند و قانون هم ظرفيت هاي زيادي براي مساعدت به بازنشستگان دارد كه بايد مورد توجه و استفاده قرار گيرد.
دكتر مهري با گراميداشت ياد و خاطره همكاران بازنشسته اي كه بر اثر  بيماري منحوس كويد19 فوت كردند، اظهار داشت: بايد از همه فرصت هاي موجود در حمايت از همكاران شاغل و بازنشسته استفاده كنيم و مشكلات و دغدغه هاي آنان را مشكل خود بدانيم و از نقطه نظرات و ديدگاه هاي ارزشمندي كه مبتني بر تجربه و دانش است، براي بهبود عملكرد بانك بهره ببريم.
حسين عسكري عضو هيأت مديره اين بانك نيز كه در اين ديدار حضور داشت، عنوان داشت: اعتقاد داريم كه هر چه بكاريم درو مي كنيم و تكريم بازنشستگان به عنوان سرمايه هاي ارزشمند بانك و توجه به نيازها و درخواست هاي آنان وظيفه اي است كه بر عهده همه ما قرار دارد.
وي اضافه كرد: خوشبختانه ظرفيت خوبي در كانون بازنشستگان براي توسعه ارايه خدمات به پيشكسوتان بانك وجود دارد و درصدد هستيم كه با همفكري و مشاركت كانون بازنشستگان و معاونت توسعه سرمايه انساني و پشتيباني بانك، خدمات با كيفيت تري را ارايه نموده و با اجراي ايده هاي قابل اجرا در راستاي بهبود وضعيت معيشتي و حفظ منزلت اين عزيزان گام هاي مؤثري برداريم.
در خلال اين نشست، محمد رضا نيكخواه به نمايندگي از ساير اعضاي هيأت مديره اين كانون گزارشي از مجموع اقدامات، مشکلات و برنامه هاي آتی را ارايه نمود و ساير اعضا نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند و تصميماتی نيز براي حل مشكلات بازنشستگان اتخاذ گرديد.