پرداخت بیش از هفت هزار فقره تسهیلات ازدواج در بانک قرض الحسنه رسالت
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، این تعداد تسهیلات با رقمی بالغ بر شش هزارمیلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.    
براساس این گزارش، بانک قرض الحسنه رسالت بانکی اجتماعی است و پرداخت تسهیلات ازدواج را عمل به مسوولیت های اجتماعی خود می داند.
گفتنی است از ابتدای سال 1400 مبلغ تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین 700 میلیون ریال تعیین شده است که مبلغ این تسهیلات در صورتی که سن زوج زیر 25 سال و سن زوجه زیر 23 سال باشد، می تواند به 1000 میلیون ریال نیز افزایش یابد و برای فرزندان شاهد و ایثارگر تا سقف 2000 میلیون ریال تعیین شده است.