اطلاعیه اختلال و قطعی موقت خطوط تلفن در ساختمانهای ستادی بانک
اقتصادگردان- به آگاهی مشتریان عزیز می رساند طبق اعلام شرکت مخابرات مبنی بر بروزاختلال و قطعی موقت در خطوط شهری تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تلفن‌های ستادی بانک به مدت ۷۲ ساعت قطع می باشد .