رشد 52 درصدی تسهیلات بانکی و 46 درصدی سپرده ها در یکسال اخیر
افزایش روزانه 4283 میلیارد تومان سپرده و 3432 میلیارد تومان تسهیلات در 5 ماه نخست
خبراقتصادی – محسن شمشیری
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۴۶.۷ و ۵۲.۵ درصد افزایش یافته است.
مانده تسهیلات بانکی از 2180 همت در مرداد 99 به 2792 همت در اسفند و 3324 همت در مرداد 1400 رسیده و طی 5 ماه نخست یعنی 155 روز اول 1400 معادل 532 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. به عبارت دیگر روزانه 3432 میلیارد تومان بیشتر شده است.
مانده سپرده ها نیز از 3094 همت در مرداد 99 به 3875 همت در اسفند 99 و 4539 همت در مرداد 1400 رسیده و طی 155 روز اول 1400 معادل 664 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. به عبارت دیگر روزانه 4283 میلیارد تومان به سپرده ها اضافه شده است.
افزایش روزانه 4283 میلیارد تومان سپرده و 3432 میلیارد تومان تسهیلات به معنای خلق پول و تزریق نقدینگی شدید به اقتصاد برای تامین سرمایه در گردش، نیاز اقتصاد در شرایط کرونا، تحریم و مشکلات اقتصادی موجود است و این موضوع خود می تواند به عاملی در جهت تورم بیشتر دامن بزند.

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۴۵۳۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۶.۷ و ۱۷.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 
همچنین،  بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۴۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۳۳۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۵۲.۵ و ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش،  بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۱۶۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۵ و یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۶ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۱ درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.