تداوم روند افزایشی عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما
خبراقتصادی - «مصطفی قمری وفا» درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نوشت: مبادلات تجاری ایران در ۸ ماه ۱۴۰۰ از مرز ۶۳.۱ میلیارد دلار گذشته که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماهه امسال به فروش رفته که رشد ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد. سامانه نیما محل مبادله حواله های ارز صادراتی است.