وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مهار تورم با ۱۲ جراحی اقتصادی
خبراقتصادی - تصور کنید برای درمان یک بیماری ۱۲ جراحی باید انجام دهیم که البته کار سختی است اما نشدنی نیست. برای مهار تورم نیز نیازمند این جراحی‌ها هستیم به نحوی که حتی ممکن است شاهد تبعات نسبی هم باشیم اما به هر حال نتیجه‌بخش خواهد بود.
دنیا هم همین مسیر را طی کرده تا توانسته تورم را به صورت پایدار مهار کند، برای انجام این جراحی‌های بزرگ اقتصادی، به یک تبیین مساله و اجماع خبرگان و پذیرش تصمیمات سخت نیاز است که امیدواریم دولت گام به گام این کار را شروع کند؛ اما اینکه از کجا آغاز کند بستگی به اولویت‌بندی تیم اقتصادی دولت دارد.

۱۲ جراحی در حوزه اقتصاد کلان باید در کشور ما انجام شود تا شاهد مهار تورم و پایداری آن باشیم. اینکه بدون جراحی و بدون تصمیمات سخت هم در گذشته تورم پایین آمده است به دلیل فروکش کردن انتظارات تورمی بود که آن هم موقتی بوده است.

اگر می‌خواهیم تورم رابه صورت پایدار در کشور مهار کنیم، به جراحی‌های بزرگ اقتصادی نیاز داریم که لازم است تقدم و تاخر، اولویت‌بندی و زمان‌بندی و مدیر پروژه برای آن مشخص شود.  

۱۲ جراحی لازم در اقتصاد برای مهار تورم شامل، بودجه‌ریزی عملیاتی، جراحی صندوق‌های بازنشستگی، توسعه پایه‌های مالیاتی جدید مبتنی بر اخذ مالیات از دهک‌های پردرآمد، تدوین طرح جامع مالیاتی برای کنترل فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تعیین تکلیف وضعیت معافیت‌ها، اصلاح ساختار نظام بانکی در جهت کنترل خلق نقدینگی و کاهش ناترازی نظام بانکی، توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی و کنترل واردات کالاهای غیرضرور، کنترل قاچاق و اقتصاد غیررسمی، حل ناترازی‌ها و تنش آبی-محیط زیستی کشور که بر هزینه‌های دولت تاثیرگذار است، ساماندهی پروژه‌های نیمه تمام کشور و مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد  است.  

محور نقشه راه وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی و کنترل تورم است، این بیماری و چالش اقتصادی یک شبه ایجاد نشده است و بخشی از آن سابقه ۵۰ ساله در کشور دارد بنابراین ممکن است در طول کمتر از ۴ سال آینده که پایان دولت است بتوانیم بخشی از اینها را اجرایی کنیم. البته الزامات و نهادسازی بخشی از این ۱۲ جراحی در کشور وجود دارد که با اتخاذ تصمیم‌های سخت می‌توانیم به نتیجه برسیم. برخی دیگر هم نیازمند جراحی عمیقی است که بالاخره باید از یک نقطه شروع شود.