مصاحبه با مدیریت رعایت قوانین و مقررات تطبیق بانك صنعت و معدن
اقتصادگردان- لذا نظر به اهميت مدیریت رعایت قوانین و مقررات تطبیق در بانک صنعت و معدن و براي آشنايي با نحوه عملكرد اين مديريت، روابط عمومي بانك صنعت و معدن در مصاحبه با اميد كاملي سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات تطبیق اين بانك در خصوص عملکرد سال 1400 و اهم برنامه‌ها و سیاست‌های اين مديريت در سال 1401 به گفتگو نشسته است كه مشروح آن در ادامه مي آيد؛

1-در خصوص نوع فعالیت ها و فرآیندهای کاری مدیریت تحت سرپرستی توضیح بفرمایید؟

همانگونه كه از نام مديريت رعایت قوانین و مقررات تطبیق برمي‌آيد به لحاظ تعدد و تنوع فعاليتهاي بانك از حوزه بانكي،‌ مالي، اداري، بين‌الملل و ... تا فناوري اطلاعات و حقوق بين‌الملل، واحدي متمركز براي كنترل رعايت قوانين، آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها، رويه‌ها و ... در سازمانهاي بزرگ امروزي به وجود آمده تا به كاهش ريسك عدم رعايت قوانين(Compliance Risk) و مديريت مطلوب سازمانها(Good Governance) كمك نمايد. وظیفه اصلی اين بخش، پایش مستمر رعایت قوانین و مقررات در تمامي سطوح بانک به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای ناظر بر فعالیت‌‌‌های بانکی است که با روابط با مشتریان و سایر ذ‌‌‌ينفعان در ارتباط است. هدف اين بخش همچنين، کنترل و کاهش ریسک تطبیق، اجتناب از عواقب قانونی احتمالی و آسیب به حسن شهرت بانک است که مستلزم برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ و دقت کافی در اجراست که در این مدیریت با جدیت و دقت تمام در حال انجام است به طوريكه در تمامي مراحل تصميم‌سازي و اخذ مصوبات اعم از اعتباري، مالي، ‌اداري و پرسنلي، دستورالعملهاي اجرايي، وظايف و اقدامات كميته‌هاي اجرايي و نظارتي بانك، حسابرسي صورتهاي مالي و عمليات بانك، ارائه گزارش به مجمع بانك و پيگيري انجام تكاليف مجمع، نظارت مؤثر و به هنگامي را براي پيشگيري از امكان انحراف از مقررات اعمال مي نمايد.

2- در خصوص عملکرد این مدیریت در راستای اهداف و سیاست های بانک در سال گذشته توضیح دهید ؟ چه برنامه هایی را برای تحقق اهداف بانک در سال جاری به انجام رسانده اید؟

باتوجه به تفكيك و استقلال كامل اين مديريت از خردادماه 1400، مطابق برنامه‌ريزي صورت گرفته نظارت بر حوزه‌هاي مختلف به شرح فوق مستمراً پيگيري و موارد عدم رعايت با اولويت‌بندي به واحدهاي مربوطه اطلاع‌رساني شده و مشورتهاي لازم براي رفع كامل يا كاهش اثرات منفي در مواردي كه بانك در چارچوب وظايف توسعه‌اي ناچار به افزايش ريسك‌پذيري خود است(اشتهاي ريسك) ارائه گرديده است. همچنين موارد مورد نظر نهادهاي ناظر برون ‌سازماني نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در سالهاي اخير جمع ‌بندي،‌ اولويت‌گذاري و به واحدهاي اجرايي مربوطه در بانك به صورت مكتوب يادآوري شده و پيگيري لازم به عمل آمده است. فرهنگ‌سازي و دوره‌هاي آموزشي رعايت قوانين و مقررات از وظايف اصلي ديگر اين مديريت بوده كه در شش ‌ماه نخست سال 1400 و عليرغم شرايط سخت همه‌گيري بيماري كرونا و تعطيلي فعاليتهاي آموزشي كشور، بيش از 700 نفر ساعت كلاس آنلاين در سطح شعب سراسر كشور و ستاد بانك توسط مدرس بين‌المللي تطبيق، اجرا شده است.

3-همانطور که مستحضرید سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، سال " تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام گرفته است، چه اقداماتی برای تحقق این موضوع در دستور کار داشته و دارید؟

با توجه به ماهيت و وظايف توسعه‌ صنعتي بانك صنعت و معدن، شعار سال 1400 وظايف بسيار سنگيني را متوجه بانك مي‌نمايد. با شناخت دقيق از اين موضوع با نظر مديريت محترم عامل و هيأت مديره محترم بانك در اقدامي كم ‌نظير در سطح نظام بانكي كشور، مقرر گرديد، واحد تطبيق در فرآيند تصميم‌سازي مصوبات اعتباري بانك در كميته‌هاي اعتبارات و عالي اعتبارات به منظور سرعت عمل در بررسي و تصويب و مطابقت مصوبات اعتباري و اعطاي تسهيلات با قوانين و مقررات حاضر تا تأمين مالي طرحهاي كوچك و متوسط و بزرگ كشور مشاركت نمايد تا وظايف بانك با سرعت و دقت بالاتري انجام پذيرد. بديهي است مديريت رعايت قوانين و مقررات در كليه سطوح سازمان سعي در مشاوره به مديران و كارشناسان براي شناخت قوانين مرتبط و تسهيل‌سازي استفاده از قوانين به منظور مانع‌زدايي از فرآيندهاي كاري و دستورالعملهاي اجرايي بانك دارد.

4-آیا در این قسمت با چالش ها و موانعی مواجه هستید؟ برای برون رفت از این مشکلات چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟

بزرگترين عامل موفقيت يا عدم موفقيت اين واحد و مجموعه واحدهاي نظارتي حاكميت شركتي(Corporate Governance) در سطح تمامي سازمانها، اعتقاد و حمايت مديريت ارشد است كه خوشبختانه اين حمايت به صورت حداكثري در بانك صنعت و معدن وجود دارد و دستيابي به اهداف بانك در اين حوزه را تضمين خواهد كرد؛ مابقي همت و تلاش مديريت و كاركنان اين واحد در كنار همكاري همه همكاران مي باشد. به هرحال قوانين و مقررات و رعايت آن در امور اجرايي امري چالش‌برانگيز است كه مستلزم دانش و تجربه حرفه‌اي در فرآيندهاي مختلف بانك،‌ تعامل سازنده با مديران و كارشناسان، ‌آموزش مستمر و التزام و تعهد به اهداف و ارزشهاي سازماني و اخلاقي است.

5-برنامه ها و سیاست های مدیریت تحت سرپرستی جنابعالی برای سال آتی چیست و چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟

برنامه اين مديريت براي شش ماهه دوم سال 1400 و سال آتي در محورهاي ذيل تدوين و هدفگذاري شده است:
حفظ حقوق مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن: پایش مستمر رعایت قوانین و مقررات در تمامی حوزه‌‌‌ها ايجاد اطمینان می‌‌‌كند و اعتمادسازي نزد مشتریان به جهت رعایت حقوق آنها در تمامی فعالیت‌‌‌ها و خدمات بانک اثرگذار است. اعتماد و اطمینان از حفظ حقوق، یکی از عوامل اصلی در انتخاب يك بانک مطلوب است و این مدیریت در تأیید این انتخاب به مشتریان یاری می‌‌‌رساند.
افزایش شفافیت در عملیات بانک: نظارت بر رعایت صحیح و دقیق قوانین و مقررات كه شفافیت در عملکرد بانک را افزایش می دهد. قابلیت پیش‌‌‌بینی و مشخص بودن فعالیت‌‌‌های بانکی، یکی از ویژگی‌‌‌های مهمی است که در نهایت موجب افزایش اطمینان مشتریان است.
جلوگیری از نقض قوانین و مقررات: با شناسایی قوانین، مقررات و استانداردهای اساسی و مرتبط با فعالیت‌‌‌های بانک، تدابیر لازم برای رعایت آنها اتخاذ می‌‌‌شود. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، علاوه بر شناسایی قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها، اقدامات لازم برای آگاهی تمامی واحدها و کارکنان آنها از مقررات ویژه مربوط به حوزه وظایف و فعالیت‌‌‌های آنها و ایجاد احساس مسئولیت و وظیفه در مورد حسن اجرای آنها توسط این مدیریت انجام می‌‌‌شود. این رویکرد پیشگیرانه، حافظ حقوق بانك، كاركنان و مشتریان وكليه ذينفعان است.
کاهش زیان‌های ناشی از قصور در رعایت قوانین و مقررات: با دیدگاه مبتنی بر ریسک، و شناسایی قوانین و مقررات و فعالیت‌‌‌های پرریسک، و مشخص کردن موارد حساس و تبیین زیان‌‌‌های احتمالی، اين مديريت از افزایش اينگونه قوانين و مقررات جلوگیری به عمل مي آورد.
ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات: یکی از مهم‌‌‌ترین اهداف برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، درونی ساختن فرهنگ رعایت قوانین و مقررات در بانک است؛ به گونه‌‌‌ای که تمامی کارکنان بانک در سطوح مختلف به طور خودکار در چارچوب قوانین عمل کرده و حافظ منافع و حقوق بانک و مشتریان باشند.
حفظ شهرت و اعتبار بانک: بدیهی است رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیت‌‌‌های بانک، با کاستن از ریسک تطبیق، موجب افزایش شفافیت، بالا رفتن سطح اعتماد و رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌ها و ترویج فرهنگ اجرای قانون می‌‌‌شود؛ مجموع عواملی که در کنار هم باعث افزایش شهرت و اعتبار بانک در نظام بانکی خواهد شد.

6- به عنوان سخن آخر اگر توصیه و پیشنهادی برای همکاران دارید بفرمایید؟

دانش و تجربه و سلامت حرفه‌اي اگرچه شرط لازم براي انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله در سازمان است، ليكن به نظر كافي نبوده و چه بسا عدم شناخت مناسب از قوانين و مقررات حوزه مربوطه و يا عدم رعايت كامل آن مي تواند ريسكهاي متعددي را متوجه همكاران و بانك نمايد؛ لذا مديريت رعايت و قوانين و مقررات به عنوان يك ابزار مشورتي سعي در كاهش اين ريسكها و حمايت از همكاران براي پيشگيري از اين ريسكها دارد و تشريك مساعي همه همكاران را براي نيل به اين هدف به ياري مي طلبد.