وزیر راه اعلام کرد:
تامین ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان
اقتصادگردان- رستم قاسمی بعدازظهر پنجشنبه ۲۲ مهر در حاشیه بازدید از آزادراه شیراز اصفهان، به خبرنگاران گفت: ساخت قطعه های ۷ و ۸آزاد راه شیراز به اصفهان در سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید و برای اتمام کامل پروژه نیز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین شده است.

قاسمی که چهارشنبه شب و همزمان با سفر اعضای هیئت دولت به استان فارس، وارد شیراز شده و از برخی پروژه‌های عمرانی بازدید کرده است، ادامه داد: قطعه ششم آزاد راه بیش از ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: قطعه ۷ حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد که با سرمایه گذاری مشترک کار سرعت خواهد گرفت و قطعه هشت نیز با همکاری شهرداری شیراز و وزارت دفاع تأمین اعتبار خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با راه اندازی این آزاد راه مسیر اصفهان به شیراز حدود ۲ ساعت نزدیک تر می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه قطعه‌های ۷ و۸ این آزادراه تا پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل می‌شود، گفت: اعتبارات سرمایه گذاری ارزش روز ۷ هزار میلیارد تومان و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اتمام نیاز دارد که توسط وزارت دفاع و راه و شهرسازی تأمین خواهد شد.