کارشناس کسب و کار:
کسب‌وکارهای خانگی از پرداخت مالیات و عوارض شهری معافند
اقتصادگردان- سمانه کلانتری بیان کرد: هر کسب و کاری که به طور رسمی اقدام به کار می‌کند و قانون آن را به رسمیت شناخته است ملزم به رعایت الزاماتیست که یکی از آن الزامات، کسور قانونی است که شامل مالیات، عوارض شهری و بیمه است.

وی با بیان اینکه این سه کسر قانونی کسوری  هستند که تمام مشاغل را ملزم کرده تا قانون پرداخت را رعایت کنند، ادامه داد: دولت ذیل قانون حمایت از کسب و کار خانگی  تمهیداتی  را برای این مشاغل در نظر می‌گیرد چرا که این کسب و کارها در سطح کلان هم منجر به جریان انداختن نقدینگی می‌شود و از این رو حمایت از این مشاغل برای دولت مهم است و دولت خود را مکلف کرده در بحث  تسهیلات و مزایا حامی این قشر باشد و سالانه پیشنهاداتی را به مجلس ارائه دهد که معافیت مالیات یکی از آنهاست.

کلانتری در ادامه به معافیت کامل کسب و کارهای خانگی اشاره و تصریح کرد: افرادی که کسب و کار خانگی را به صورت رسمی راه اندازی کردند طبق قانون، از معافیت کامل مالی برخوردارند و هیچ مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی یادآور شد:  کسب و کارهایی که در خانه راه اندازی می شوند همچنین از عوارض شهری هم  معافند.

این کارشناس کسب و کار در خصوص چگونگی ثبت بیمه و استفاده از مزایای بیمه کسب و کار خانگی در برنامه سلام تهران گفت: متقاضیان   باید بعد از ثبت بیمه اقدام به دریافت  کد کارگاهی کنند؛ و این کد زمانی که کسب و کار به صورت رسمی ثبت شود فعال می شود؛ بدینگونه که پس از ثبت، اظهارنامه‌ای  به بیمه تامین اجتماعی ارائه می دهد و درخواست کد کارگاهی می‌کند.

وی ادامه داد: کارفرما وقتی موفق به دریافت کد شده است؛ شروع به پرداخت کسر بیمه برای کارگران زیرمجموعه می کند و برای اعضای کسب و کار اگر شرکتی در نظر گرفته شوند، کسر بیمه مطابق با حداقل حقوق وزارت کار است که هر سال تعیین می‌شود و این میزان برای مشاغل خانگی هم می‌تواند رعایت شود و اگر رعایت شود مزیت معافیتی که این کارگران نسبت به مشاغل عمومی دارند این است که برای این کارگران، مبنای کسر حقوق همان ۳۰ درصد از پایه است که باید هر ماه ۲۳ درصد توسط کارفرما رد شود و ۷ درصد از سهم حقوق کارگر کسر می‌شود.

وی افزود: برای افرادی که ذیل مشاغل خانگی اقدام به پرداخت حق بیمه می‌کنند نرخ  آنها ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصد است و هر کدام مزایای خاص خودشان را دارند.

کلانتری خاطرنشان کرد: کارگاه هایی که زیر ۵ نفر کارگر دارند از معافیت کامل در بحث پرداخت بیمه کارفرما برخوردارند و این بدان معناست که کارفرما دیگر کسر بیمه را انجام نمی‌دهد و دولت مکلف به این کار است.