کاهش ۵.۹ درصدی رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱
پیش بینی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال آینده

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی خود از وضعیت اقتصاد در سال ۲۰۲۱ را ۵.۹ درصد کاهش داد.هیات اجرایی صندوق بین المللی پول پس از اتهامات مبنی بر دستکاری داده ها از دوران حضور کریستالینا جورجیوا در بانک جهانی، تصمیم گرفت این مدیر عامل را در سمت ریاست خود نگه دارد. با این وجود وی نقش مهمی در نشست های سالانه این هفته ایفا می کند.روز سه شنبه، صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی خود، پیش بینی رشد جهانی خود در سال ۲۰۲۱ را ۵.۹ درصد کاهش داد و پیش بینی سال ۲۰۲۲ را بدون تغییر و معادل ۵ درصد اعلام کرد.
۱- ایران ، نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد ، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۹ درصد ، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۰ درصد
۲- ترکیه ، نرخ ثبت شده سال قبل: ۱.۸ درصد ، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۹.۰ درصد ، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۳ درصد
۳- روسیه، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۳.۰ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۷ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۹ درصد
۴- عربستان ، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۴.۱ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۸ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۸ درصد
۵- امارات، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۶.۱ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۲ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۰ درصد
۶- افغانستان، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۴ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۷- پاکستان، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۰.۵ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۳ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۰ درصد
۸- هند، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۷.۳ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۹.۵ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸.۵ درصد
، نرخ تورم (متوسط شاخص بهای مصرف کننده)
۱- ایران ، نرخ ثبت شده سال قبل: ۳۶.۴ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳۹.۳ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲۷.۵ درصد
۲- ترکیه، نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۷ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۵.۴ درصد
۳- روسیه، نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۳ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۴ درصد
۴- عربستان، نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۲ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد
۵- امارات، نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۱ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۰ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد
۶- افغانستان، نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۷ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۷- پاکستان، نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۰.۳ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۸.۹ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸.۵ درصد
۸- هند، نرخ ثبت شده سال قبل: ۶.۲ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۶ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد
، نرخ بیکاری
1-    ایران، نرخ ثبت شده سال قبل: ۹.۶ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۰ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۰.۵ درصد
2-    - ترکیه، نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۲.۲ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۱ درصد
۳- روسیه، نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۸ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۹ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۶ درصد

۴- عربستان، نرخ ثبت شده سال قبل: ۷.۴ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۵- امارات، نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۶- افغانستان، نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده
۷- پاکستان، نرخ ثبت شده سال قبل: ۴.۵ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۰ درصد، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۸ درصد
۸- هند، نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: داده نشده، نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: داده نشده