مدیر عامل بانک کشاورزی در معیت وزیر جهاد کشاورزی از عملیات اجرایی پروژه شبکه های ابیاری تحت فشار بازدید کرد
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر ، این طرح با هدف افزایش راندمان انتقال، توزیع و کاربرد آب، کاهش مصرف آب، افزایش بهره وری آب، افزایش کنترل توزیع آب و مدیریت بهره برداری بهینه، تثبیت اشتغال موجود و  جلوگیری  از مهاجرت اهالی منطقه و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه ایجاد شده است.

سید جواد ساداتی نژاد در بازدید از پروژه شبکه های آبیاری تحت فشار نخیلات گفت: خرما به دلیل اشتغال زایی و ارزش افزوده، به عنوان یکی از ظرفیت های مهم استان بوشهر مورد توجه دولت سیزدهم است.
وی افزود: سه پروژه ابیاری نخیلات آبپخش با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان، شبکه آبیاری نخیلات شبانکاره با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان و تکمیل پروژه آبیاری نخیلات سعدآباد با ۱۰۷میلیارد تومان در حال  اجرا است.
وی اضاقه کرد: اجرای طرح های اصلاح روش های ابیاری با هدف ارتقا کمی و کیفی محصول خرما انجام  می شودو فاز بعدی این پروژه با تامین اعتبار در سال آینده ادامه پیدا می کند.
شایان ذکر است پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار نخیلات سعدآباد در دو هزار و ۴۰۰ هکتار و برای ۳۷۵ هزار اصله نخل انجام می شود.