مرکز آمار جزییات گزارش فصلی اقتصاد ایران را اعلام کرد
رشد اقتصادی 4.6 درصدی بهار 1400 / نرخ تورم بهار 43 درصد، صادرات، واردات 10 میلیارد دلار
خبراقتصادی - مرکز آمار ایران نتایج بررسی فصلی اقتصاد ایران را در ١١ فصل منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی از وضعیت نقدینگی، نرخ بیکاری،‌ متوسط نرخ ارز، نرخ تورم و ... است.
  محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در فصل بهار ١٤٠٠ رقم ١٥٠٨٨٠٦ میلیارد ریال بوده است. در این فصل رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر ٧,٦ و ٤.٦ درصد بوده است.
 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل بهار١٤٠٠ (بر مبنای سال ١٣٩٥) رقم ٣١٠,٢  بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ٤٣ درصد بوده است.
 نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر ٨,٨ درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، معادل  ٠.٩ واحد کاهش داشته است.
 جمع کل نقدینگی کشور به ٣٧٠٥٤ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ١٣٩٩، معادل  ٦.٦ درصد رشد داشته است.
 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ١٠,٦ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به ١١٦٨٦٦٥ واحد رسیده است. در این فصل ارزش جاری بازار سهام با ٩.٩ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به رقم ٤٧٠٣٩٥٣٠ میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش کل معاملات بازار بورس اوراق بهادار ٢٦٣٦٠١٤  میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته ٥٣.٦ درصد کاهش داشته است.
 کل واردات از گمرک جمهوری اسلامی ایران ٨٥٤٦ هزار تن و به ارزش ١٠٤٧٠ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ٤,٢ درصد کاهش و به لحاظ ارزش ٣٧.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل کل صادرات غیر نفتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران ٢٩٩٦٨ هزار تن و به ارزش ١٠٦٨٨ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن ٣٦.٧ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ٦٧.٩ درصد افزایش داشته است.
 در فصل بهار ١٤٠٠ متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک ٦٦,١ دلار بوده است که نسبت به فصل زمستان ١٢.٨ درصد افزایش داشته است.
 میانگین قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، سکه نیم‌ بهار آزادی و سکه ربع ‌بهار آزادی به ترتیب برابر ١٠٤٤٢٧ ، ٥٩٣٥٧ و٣٨١٧٠ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب ٦,٤ ، ٥ و ٧.٢ درصد کاهش داشته است.
 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد برابر ٢٣٤٥٩١ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ٤,٤ درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت یورو در بازار آزاد برابر ٢٨١٠٤٧ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ٥.٢ درصد کاهش داشته است.