وضعیت اشتغال در تابستان 1400
خبراقتصادی - اخیرا مرکز آمار گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان سال جاری منتشر کرد که جزئیات آن و مقایسه با فصول گذشته قابل تأمل است.

این در حالی است که در تابستان امسال حدود ۶۲ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۲۲ نفر در گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر قرار داشته‌اند که نشان می‌دهد تعداشان نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۷۰۹ هزار نفر بیشتر شده است.

اما از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت فعال هستند و به عبارتی مجموعه شاغلان و بیکاران را تشکیل داده‌اند که تعداد آن‌ها نسبت به تابستان پارسال که بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده، ۰.۷ درصد کم شده است،  در بین جمعیت فعال نیز بیش از ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل بوده‌اند که تعداد آن‌ها هم در مقایسه با تابستان سال گذشته که حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بود، ۰.۶ درصد کاهش داشته و به عبارتی بیش از ۱۳۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کم شده است.

وضعیت بیکاری در تابستان سال جاری نیز از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۸۶ بیکار در کشور بوده‌اند که این تعداد هم ۰.۱ درصد در مقایسه با تابستان پارسال که تعداد بیکاران دو میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۵۰ نفر بود افزایش دارد و نرخ بیکاری از  ۹.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسیده است.

این در حالی است که در بهار سال جاری  جمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر گزارش شده بود که بیکاران حدود دو میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر و نرخ بیکاری ۸.۸ درصد  بودند،  همچنین تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر بوده‌اند که نشان می‌داد به این مجموعه ۷۱۳ هزار نفر افزوده شده است.  

بر این اساس در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال افزایش تعداد بیکاران و کاهش شاغلان ثبت شده است که این روند نسبت به بهار امسال هم وجود دارد؛ به طوری که نرخ بیکاری نسبت به بهار ۰.۸ درصد و در مقایسه با تابستان پارسال ۰.۱ درصد افزایش دارد.

در مجموع آنچه که اتفاق افتاده بیانگر کاهش جمعیت فعال در دو سال گذشته است؛  به طوری که در بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال ۲۷.۴ میلیون نفر بوده که هنوز این تعداد برنگشته است،  در این بین شیوع ویروس کرونا و تحت تأثیر قرار دادن مشاغل از جمله دلایل اصلی این موضوع مطرح می‌شود که موجب خروج افراد از بازار کار شده است.