جلد دوازدهم کتاب حقوق املاک و اراضی نوشته عباس بشیری از سوی انتشارات جنگل منتشر شد
انتشار نسخه دوازدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی؛ ثبت، اظهارنامه ثبتی، عرصه واعیان
اقتصاد گردان – جلد دوازدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی با محوریت ثبت اراضی و املاک و اظهارنامه ثبتی، عرصه واعیان از سوی انتشارات جنگل منتشر شد.
این نسخه که به همت عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و حقوق دان و جمعی از حقوق دانان، وکلا و کارشناسان ثبت تالیف شده است به مباحث مختلف ثبت اراضی واملاک پرداخته است.
مباحث ثبت اراضی و املاک، از مواد یک تا 45 در مورد ثبت اظهارنامه ثبتی، آگهی نوبتی، تحدید حدود، اعتراضات آب های خصوصی، چشمه و قنات، زمین های مجهول المالک، از قلم افتاده، اراضی دولتی، بانک ها، شهرداری، اوقاف، خالصه، نادری، محمد شاهی، ناصری، حسابداری اختصاصی، مصادیق منابع طبیعی، اظهارنامه جمعی، الحاق ماده 9 به آیین نامه ثبت، اراضی موات و بایر بلامالک، تملک و ثبت اظهارنامه طبق ماده 45 آیین نامه ثبت، تبصره پنج ماده 96 قانون شهرداری ها، تعیین و تبیین وضعیت ثبتی تملکات در دفتر املاک و...
عرصه و اعیان، حقوق ارتفاقی، آب های خصوصی، اراضی مجهول المالک از قلم افتاده، دولتی، عمومی، مشترکات، مسیل، اوقاف خالصه، منابع طبیعی، اظهارنامه جمعی، موات، پشت سدها، اصلاحات ارضی، مستحدث و ساحلی، اراضی مشاع، انواع حریم، اعیان حقوق عینی تبعی، رهن، بیع شرط، استردادی
علاقه مندان برای خرید کتاب به انتشارات جنگل و کتاب فروشی های حقوقی مراجعه فرمایند.
همچنین افرادی که در اموراملاک و اراضی و پرونده های حقوقی به مشورت با وکلا نیاز دارند، با شماره تلفن 09211965540 تماس حاصل فرمایند.