با همکاری پژوهشکده حقوق شهردانش، انتشارات جنگل، و حقوق دانان برجسته
حسن قربانی و عباس بشیری فیلم کارگاه آموزشی رفع تداخل بین اراضی منتشر کردند
اقتصاد گردان - فیلم کارگاه آموزشی رفع تداخل بین اراضی کاری از حسن قربانی و عباس بشیری منتشر
شد.

 حسن قربانی و عباس بشیری، دو حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس خبره  حقوق کاربردی در املاک و اراضی، فیلم کارگاه آموزشی  در زمینه رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری، مستحدث ساحلی، موات و موقوفه، منابع طبیعی، کشت موقت و... را برای استفاده وکلا، حقوق دانان و دانشجویان و سایر علاقه مندان به مسائل زمین و املاک و اراضی منتشر کردند.

این کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده حقوق شهردانش، انتشارات جنگل، و حقوق دانان برجسته و وکلای پایه یک دادگستری، تنظیم و اجرا شده و علاقه مندان می توانند این فیلم آموزشی را از موسسه شهردانش در میدان انقلاب تهران تهیه فرمایند.