مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب مطرح کرد:
افزایش اطمینان از سلامت آب
اقتصادگردان- به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، کوشیار اعظم واقفی" افزود: پس از اجرای طرح یکپارچه‌سازی در شرکت‌های آب و فاضلاب، همه امکانات بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاهی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز یکپارچه شده است.

وی ادامه داد: همزمان، بخشنامه مشترکی بین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کنترل کیفیت آب از نظر شاخص‌های میکروبی تدوین شد که با اجرای آن و تشدید نظارت‌ها، اطمینان از سلامت آب افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

اعظم واقفی گفت: از طرف دیگر در برخی از مناطق روستایی که آب از کیفیت پایین‌تری برخوردار بود، با اتصال شبکه توزیع آب روستایی به شبکه آب شهری مجاور آن، کیفیت آب این روستاها هم ارتقا پیدا کرده است.

این مقام مسوول گفت: همچنین در طرح‌های توسعه آتی، آبرسانی به شهر و روستا توامان در نظر گرفته شده که خود موجب بهبود کیفیت آب به‌ویژه در مناطق روستایی خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی همچنین باعث افزایش توان نظارتی شرکت‌ها شده است.
اجرای طرح یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی که چندین سال درگیر نهادهای تصمیم گیری بود سرانجام امسال به نتیجه رسید.

هدف از اجرای این طرح، بهبود بازدهی و رسیدگی بهتر به صنعت آب و فاضلاب بخش شهری و روستایی است.