حسین زهی:
دولت باید اقدام جدی در جهت ساماندهی بازار بورس انجام دهد
اقتصادگردان- اسماعیل حسین زهی با اشاره به وضعیت فعلی بازار بورس، بیان کرد: ما شاهد هستیم که در طول یک سال گذشته تشویق زیادی برای جذب سرمایه های مردم به بازار بورس صورت گرفت و برخی از افراد همه دارایی خود را فروخته و به بازار بورس وارد کردند. اما امروز شاخص های بورس به پایین ترین حد خود رسیده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس نیز در طول این چندماه به این موضوع ورود کرده و وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شد. امروز شاهد هستیم بازار بورس که می تواند بهترین بخش برای جذب نقدینگی در جامعه باشد به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق و گام های غیر کارشناسی منجر به ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران شده است.

نماینده مردم خاش در مجلس تصریح کرد: انتظار می رود تا دولت به طور جدی به این موضوع ورود کرده و از ضرر و زیان بیشتر مردم جلوگیری کند. شرکت های دولتی با بهترین نرخ سهام خود را در بورس عرضه و به فروش رساندند اما سرمایه اندکی که مردم در دست داشتند از بین رفت.

وی در ادامه تاکید کرد: ما شاهد هستیم که شرکت های دولتی و بعضا خصولتی با ورود به بازار بورس سود کرده اما سرمایه مردم از دستشان خارج شد. ما از دولت انتظار داریم به طوری جدی وارد شده و با اقدامات کارشناسی این وضعیت را سامان دهد. دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.