از ابتدای سال تا نیمه دی ماه در نیروگاه شیروان محقق شد؛
رشد 16 درصدی تولید انرژی در نیروگاه شیروان
اقتصادگردان- مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت با اعلام این خبر افزود: در این مدت بالغ بر 4.4 میلیون مگاوات ساعت در واحدهای بخار و گاز این نیروگاه تولید شد.
"سید یحیی نوبخت" گفت: تا نیمه اول دی ماه بیش از 4.3 میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری تحویل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 16 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در این مدت 28 درصد انژری از واحدهای بخار و 72 درصد مابقی از واحدهای گازی به‌دست آمده است، گفت: در این مدت از ابتدای سال تاکنون بیش از 5 درصد انرژی، فراتر از تعهد نیروگاه به شبکه تحویل شده است.
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با 2 واحد بخار هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 6 واحد گازی هر کدام به ظرفیت 159 مگاوات ساعت، نقش بسیار تأثیرگذاری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.
وی در انتها خاطرنشان ساخت: با تلاش شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، واحد سوم بخار نیروگاه نیز تا پایان بهمن سال جاری افتتاح و به مدار تولید افزوده خواهد شد.