معاون وزیر راه:
همکاری‌های ریلی ایران با کشورهای منطقه، افزایش می‌یابد
اقتصادگردان- «سعید رسولی» امروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاح دوره آموزشی کارکنان راه آهن افغانستان در راه‌آهن ایران افزود: دور جدید آموزش نیروهای افغانستان در چند استان ایران و همزمان با افتتاح ششمین مرز ریلی و آغاز مراودات حمل و نقل بار و مسافر از طریق شبکه ریلی ایران و افغانستان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی راه آهن به عنوان بخشی از دستورالعمل های وزیر راه و شهرسازی در برنامه اصلی راه آهن ایران قرار دارد، گفت: پیوستگی شبکه ریلی و افزایش مراودات ریلی نیز دستور کار است.

وی از برنامه ایران برای همکاری‌های بیشتر با راه آهن منطقه و جهان خبر داد و گفت: همکاری‌های اجرایی بیشتر با راه‌آهن های منطقه نیز آغاز خواهد شد و برنامه سه‌شنبه‌های ریلی به زودی به برنامه های سه‌شنبه ریلی خاورمیانه ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن خبر داد: به زودی حمل و نقل ریلی ایران و افغانستان به حداکثر بهره برداری خواهد رسید و سطح همکاری‌ها برای انتقال کالا و ترانزیت بین ایران و افغانستان رو به رشد خواهد بود.

امروز مراسم افتتاح دوره آموزشی کارکنان راه‌آهن افغانستان با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راه آهن، نماینده وزارت خارجه از میز افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، در شرکت راه آهن برگزار شد.

برای سال ۹۹ تعداد یک هزار و ۷۰۰ دوره آموزشی پیش‌بینی شده که ۹۵ درصد این دوره‌ها تاکنون برگزار شده است.

این آموزش‌ها شامل آموزش حضوری، از راه دور و آموزش دیجیتال است.