معاون وزیر صمت خبر داد:
آمادگی ایران برای مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا و اخذ مجوز مذاکره از هیات وزیران، رشد ۸۲ درصدی صادرات ایران در اقلام مشمول موافقتنامه اوراسیا
اقتصادگردان- به نقل از سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم در جلسه هماهنگی راهبردی مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا که با حضور سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و نمایندگان برخی دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، افزود: طرف اوراسیایی شروع مذاکرات را منوط به اخذ مجوز شورای عالی اقتصادی اوراسیا عنوان کرده بود که این مجوز در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ صادر شد.

آمادگی دبیرخانه اوراسیا برای شروع مذاکرات

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه در حال هماهنگی داخلی بوده و دبیرخانه اوراسیا آمادگی خود را برای شروع مذاکرات از فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرده بود.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد مثبت یکساله اجرایی شدن موافقت‌نامه موقت برای تشکیل منطقه آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از رشد ۸۲ درصدی صادرات ایران در اقلام مشمول این موافقت‌نامه، خبر داد.

زادبوم به اقدامات صورت گرفته برای شروع این مذاکرات اشاره کرد و گفت: فرآیند تهیه فهرست‌های کالایی با دریافت نظرات سایر دستگاه‌ها و بخش‌خصوصی و مطالعات تطبیقی انجام شده درخصوص متن موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد اوراسیا با سایر کشورها و فهرست‌های امتیازات آنها و همچنین فهرست‌های کالایی منفی ارائه شده توسط سایر دستگاه‌ها ، مطالعه و بررسی شده است.