انتشارات نهادگرا منتشر کرد مولف و مترجم: فرشاد مومنی
مرزهای دانش توسعه، حکمرانی، رشد و توسعه / مولف و مترجم: فرشاد مومنی
خبراقتصادی -  این کتاب با بهره گیری از ذخیره دانایی چهار نفر از برجسته ترین متفکران توسعه که با ابتکار بانک جهانی به طرح عناصر محوری اندیشه های خود پرداخته اند میتواند در جهت برطرف کردن موانع اندیشه ای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در کشورمان نقطه ی مهمی تلقی گردد.

تاملی بر اندیشه_های داگلاس نورث  دارون عجم اغلو   دنیرودریک   فرانسیس_فوکویاما

 @nashr_nahadgara

برای تهیه کتاب به ادمین تلگرام و یا واتس آپ شماره ۰۹۲۲۸۵۷۴۵۷۲ پیغام دهید.