درج کد یکتا بر روی همه چک ها
آدرس استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
خبراقتصادی - از این پس همه چک‌های صادره توسط بانک‌ها «کد یکتا» خواهند داشت.قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ که اجرایی شدن آن به تدریج آغاز می شود، تاکید دارد که هر برگه چک باید با کد یکتا صادر شود.بر این اساس صدور و ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفا از طریق سامانه صیاد عملیاتی خواهد بود و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.

کلیک کنید برای استعلام https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx