بازدید مدیر کل دفتر بازرسی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از شعب استان تهران
اقتصادگردان- به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، عباس اورنگ مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران در جریان این بازدید گفت: در میان شعب تابعه تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران تمامی شعب تحت تملک مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته اند و میتوان احساس رضایمندی مراجعین را مشاهده کرد و تنها دو شعبه بهارستان و ملارد هستند که ساختمانهای آنها استیجاری بوده و خصوصاً شعبه ملارد که از لحاظ فضای فیزیکی مناسب کارکنان و مراجعین نیست.

اورنگ افزود: شعبه تامین اجتماعی ملارد در سال 93 در تیپ 3 با حدود جمعیتی 20هزار نفر افتتاح شد اما طی 2 سال و با رشد جمعیتی بالغ 35 هزار نفر به رتبه درجه یک ممتاز ارتقاء یافت، به همین دلیل فضای فیزیکی فعلی شعبه پاسخگوی حجم مراجعین نیست.

وی ادامه داد: به همت مسئولین سازمان تامین اجتماعی زمینی به منظور احداث ساختمان ملکی برای هر دو شعبه مذکور تعبیه شده که در مرحله اخذ مجوزهای لازم هستیم تا کلنگ احداث آنها زده شود، البته ساختمان فعلی شعبه ملارد را هم در اسرع وقت تغییر داده تا بتوانیم به بهترین نحو پاسخگوی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی در این شهرستان باشیم.
محمدرضا احمدی ، مدیرکل دفتر بازرسی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از گفتگو با کارکنان و مراجعین گفت: مجموعه اداره کل شهرستانهای استان تهران در سطح کشور همواره در میان ادارات برتر سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و کارکنان آن با زحماتی مثال زدنی مشغول خدمت رسانی هستند و امیدوارم با افتتاح ساختمان ملکی شعب بهارستان و ملارد با بهبود خدمت دهی، رضایتمندی را در این شهرستانها افزایش دهیم.