سامانه جامع تجارت ایران آغاز به کار کرد www.ntsw.ir
بهره برداری از سامانه جامع تجارت ایران در 99.9.9 + لینک سامان جامع تجارت ایران و فیلم
خبراقتصادی – بهره برداری از سامانه جامع تجارت ایران در تاریخ 9 آذر 99 با شعار خدمت رسانی بهتر، تجارت سالم، تامین معیشت مردم آغاز به کار کرد.
هدف از راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران، مقابله با امضاهای طلایی، گام بلندی برای شناسایی و مقابله با کالاهای قاچاق، خدمت رسانی بهتر، کاهش دخالت عوامل انسانی، حذف مراجعات حضوری و اسناد فیزیکی، آغاز فصل تاره ای در سهولت تجارت  با هدف تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز کشور اعلام شده است

لینک سامانه جامع تجارت ایران www.ntsw.ir

فیلم بهره برداری از سامانه جامع تجارت ایران