بانوان از تسهیلات ویژه بانک مهر ایران برخوردار می‌شوند
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، این بانک تسهیلات قرض‌الحسنه‌اي را مختص بانوان در نظر گرفته که مي‌تواند براي اين قشر از جامعه به‌ويژه بانوان کارآفرين و همچنين زنان سرپرست خانوار مفيد باشد.

اندوخته بانوان مهر ایران طرحی است که متقاضیان می‌توانند در چارچوب آن تسهيلات قرض‌الحسنه زنجيره‌اي را در ۴ مرحله دریافت کنند. بانک مهر ایران با هدف خدمت به جامعه زنان کشور و توانمندسازی بانوان خانه‌دار و کارآفرین و براي ارائه خدمات بانكي متناسب با اين قشر، اقدام به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه در قالب محصولي جديد با عنوان «اندوخته بانوان مهر ايران» كرده است. در اين طرح متقاضيان علاوه بر توسعه فضاي كسب‌وكار خود، مي‌توانند در ارتقاي سطح رفاه خانواده‌هايشان نيز نقش‌آفرين باشند.

جامعه هدف این طرح بانوانی هستند که متقاضی دریافت تسهيلات قرض‌الحسنه ‌باشند. اين افراد از طريق افتتاح حساب و و واريز مبالغي به‌صورت مستمر و ماهانه براي ايجاد پس‌انداز، علاوه بر استفاده از خدمات بانک مي‌توانند از تسهيلات قرض‌الحسنه نيز استفاده کنند.

مزایای این طرح چیست؟

از جمله مزایای این طرح می‌توان به موارد مختلف اشاره کرد؛ از جمله اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه زنجيره‌اي در ۴ مرحله جمعاً به میزان ۴۱میلیون تومان و در راستای رفع نیازها و احتياجات ضروري بانوان، امکان پس‌انداز مبالغ خرد و برنامه‌ريزي براي استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه، ايجاد انگيزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفريني.

برای شرکت در طرح و واریز مبالغ پس‌انداز مستمر ماهانه، متقاضیان باید نسبت به افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر ايران اقدام کنند. متقاضيان در اين رابطه مي‌توانند:

۱. شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واریز مستمر مبالغ به‌صورت ماهانه اقدام کرده و با ایجاد میانگین لازم بر اساس شرايط طرح، مشمول دريافت تسهيلات شوند.

۲. به‌واسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهانه توسط همسر یا پدر، با ایجاد میانگين لازم طبق شرايط طرح، امکان دريافت تسهيلات را پيدا کنند.

شرایط دریافت تسهیلات

در این طرح هر یک از بانوان دارای شرایط افتتاح حساب، مي‌تواند با پس‌انداز مبلغ مستمر ماهانه، نسبت به افزايش اندوخته خود اقدام کرده و از تسهيلات طرح اندوخته بانوان مهر ايران به شرح ذيل بهره‌مند شود:

۱. متقاضی با انجام ۴ واریز مستمر ماهانه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و همزمان با چهارمین واریزی (در ماه چهارم)، از تسهیلات مرحله اول، به مبلغ ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره‌مند می‌شود.

۲. مجموع مبالغ واریزی ۴ ماهه اول (به میزان ۸۰۰هزار تومان) قبل از پرداخت تسهیلات، برای کمک به ارائه تضامین ارائه شده از سوی متقاضي، به‌عنوان وثيقه نقدي تا پايان اقساط تسهيلات تمام وام‌هاي دريافتي ۴ مرحله در نظر گرفته می‌شود.

۳. پس از دریافت تسهیلات مرحله اول و برای استفاده از تسهیلات دوم، از ابتداي ماه پنجم متقاضي بايد نسبت به ادامه پس‌انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰هزار تومان اقدام کند.

۴. بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله اول، بلافاصله از تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۶ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره‌مند می‌شود. (۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان وثیقه نقدی تسهیلات دوم محسوب شده و مجموع مبالغ ۱۰۰هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي‌شود).

۵. با استمرار پس‌انداز ماهانه در دوره تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۱۰۰هزار تومان، متقاضی می‌تواند بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله دوم، بلافاصله از تسهیلات مرحله سوم به میزان ۱۲میلیون تومان، با بازپرداخت ۳۶ ماهه برخوردار شود. (بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً به‌عنوان وثیقه نقدی تسهیلات سوم محسوب شده و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي‌شود).

۶. با ادامه پس‌انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰هزار تومان بعد از ۳۶ ماه و تسویه تسهیلات مرحله سوم، بلافاصله متقاضی از تسهیلات مرحله چهارم به ميزان ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ماهه بهره‌مند می‌شود. (۸۰۰ هزار تومان مجدداً به‌عنوان وثیقه نقدی تسهیلات چهارم در نظر گرفته شده و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي‌شود).

تبصره: متقاضی در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس از تسویه وام دریافتي، مي‌تواند مبالغ واريزي مستمر ماهانه و وثيقه نقدي خود را برداشت کند.