افتتاح دو طرح فرودگاهی اصفهان با دستور رئیس جمهور
اقتصادگردان- این طرح‌ها شامل طرح توسعه ترمینال پروازهای بین المللی و تاسیسات مربوطه و توسعه و بهسازی پارکینگ هواپیما (اپرون) است که با بهره برداری از طرح توسعه ترمینال پروازهای بین المللی فرودگاه اصفهان، مساحت این ترمینال از ۶ هزار متر به ۱۵ هزار متر مربع افزایش یافت و همچنین یک هزار مترمربع نیز به موتورخانه و تاسیسات آن اختصاص یافت.

این ترمینال با اعتبار ۷۶۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران احداث شده است.

توسعه زیرساخت‌ها برای پذیرش همزمان پروازهای بین المللی، تامین فضای استاندارد ارائه خدمات مطلوب به مسافران و مجاوران، فراهم کردن فضای مناسب برای سازمان‌های خدمات رسان جهت ارائه خدمات و افزایش ظرفیت پذیرش سالانه مسافر در ترمینال ها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون به ‌۵۰۰ هزار نفر از اهداف این پروژه است.

طرح توسعه و بهسازی پارکینگ هواپیما (اپرون) نیز به مساحت ۹۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع با اعتبار ۵۳۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این طرح ظرفیت پذیرش همزمان هواپیما از ۱۰ به ۲۰ موقعیت پارک افزایش می‌یابد. تامین موقعیت پارک استاندارد برای انواع هواپیما، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات ایمن و مطلوب به پروازها و تامین فضای پارک مورد نیاز برای پروازهای دایورتی، باری و مسافری از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.