نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت
رشد تولید ۶ محصول معدنی و افت تولید ۴ محصول در نیمه نخست امسال
اقتصادگردان- از ۱۰ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، طی نیمه نخست سال جاری، تولید فولاد خام و محصولات فولادی، کاتد مس، سیمان، شمش آلومینیوم خالص و آلومینا میزان تولیدشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۷ تا ۵۳.۲ درصدی داشته‌اند. این در حالی است که کنسانتره زغال‌سنگ، ظروف چینی، ظروف شیشه‌ای و شیشه‌جام، با افت تولید ۰.۶ تا ۱۸.۵ درصدی در مدت مذکور نسبت به سال گذشته، روبرو شده‌اند.

بر این اساس، شمش آلومینیوم خالص در شش ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳.۲ درصدی بیشترین درصد رشد را به خود اختصاص داده است. در این مدت ۱۹۶ هزار و ۲۰۰ تن از این محصول معدنی تولید شده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۸ هزار و ۱۰۰ تن شمش آلومینیوم خالص تولید شده است.

پس از آن سیمان با ۱۴.۴ درصد افزایش تولید نسبت به شش ماهه اول سال گذشته که ۳۱ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تن تولید شده بود، در شش ماهه اول امسال میزان تولید خود را به ۳۵ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۶۰۰ تن رسانده است.

محصولات فولادی و فولاد خام نیز در مدت مذکور سال جاری به ترتیب ۱۱ میلیون و ۶۶۴ هزارتن و ۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۹۰۰ تولید شده است که نسبت به ۱۰ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی و ۱۲ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۳۰۰ تن فولاد خام تولید شده در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰ و ۹ درصد رشد تولید داشته‌اند.

کاتد مس نیز ۸.۱  درصد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید داشته‌ است.   در شش ماه ابتدایی سال گذشته ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تن کاتد مس تولید شده است که این عدد در شش ماه نخست امسال به ۱۴۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.

همچنین آلومینا نیز با میزان تولید ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تن تولید شده در شش ماهه نخست امسال نسبت به ۱۱۶ هزار و ۲۰۰ تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۷ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، در مقابل اما ظروف چینی، شیشه جام، کنسانتره زغال‌سنگ و ظروف شیشه‌ای  به ترتیب کاهش تولید را در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ تجربه کرده‌اند.

در مدت مذکور سال جاری،  ظروف شیشه‌ای با افت ۰.۶ درصدی از ۲۷۶ هزار و ۷۰۰ تن تولید شده در شش ماهه نخست سال گذشته به ۲۷۵ هزار و ۱۰۰ تن در مدت مذکور سال جاری رسیده است.

 در نیمه نخست امسال، ۷۶۲ هزار و ۹۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید شده است که نسبت به ۷۸۶ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در شش ماهه ابتدایی سال گذشته افت ۳.۱ درصدی تولید داشته است.  

پس از آن شیشه‌جام نیز در این شش ماهه ابتدایی سال جاری ۴۷۵ هزار و ۸۰۰ تن تولید شده است که نسبت به ۵۴۸ هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با افت تولید ۱۳.۲ درصدی روبرو شده است.  

در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید ظروف چینی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده است. در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن ظروف چینی تولید شده است که نسبت به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن تولید شده در شش ماه نخست سال گذشته ۱۸.۵ درصد کاهش تولید داشته است.