پیشنهاد به خانواده ها برای درآمدزایی در روزهای کرونا
اقتصادگردان- هادی ابوی در ارزیابی مشاغل قابل راه اندازی در دوران کرونا گفت: به دلیل گسترش ویروس کرونا و تداوم آن مشاغل بسیاری دچار آسیب شدند. بخش اعظمی از کسب و کارها در حوزه خدمات، کارگران فصلی و ساختمانی، کارگران روزمزد، صنوف خدماتی و کارگاههای کوچک بیشترین زیان را از کرونا متحمل شدند و هنوز هم بسیاری از این کسب وکارها یا تعطیل هستند یا با وجود بازگشایی راکد و بدون رونق مانده اند.

ظهور آثار و پیامدهای کرونا بعد از ۶ ماه

وی ادامه داد: آثار و پیامدهای کرونا پس از ۶ ماه تازه خود را نشان می دهد و خانواده ها طی این مدت با پس انداز و حقوق حداقلی که داشتند توانستند گذران زندگی کنند اما اکنون برای حفظ قدرت خرید اقشار کم درآمد و آسیب پذیر باید چاره اندیشی کرد چرا که هزینه ها نه تنها کاهش نیافته بلکه تثبیت هم نشده است.

این فعال کارگری به منظور درآمدزایی و تقویت هرچه بیشتر قدرت خرید، به خانواده ها پیشنهاد کرد تا به سمت راه اندازی مشاغل خرد و کسب و کارهای خانگی بروند.

درآمدزایی بیشتر خانواده ها با گسترش مشاغل خانگی

ابوی گفت:اگر فرهنگسازی کنیم و آموزش بدهیم تا کسب و کارهای خانگی و مشاغل خرد و کوچک راه اندازی شوند بسیاری از خانواده ها هم به درآمدزایی می رسند و به بهبود وضع زندگی آنها کمک می شود و هم تولیدات خانگی در بازار به فروش می رود و مردم از آن بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: در شرایطی که با کرونا و بسیاری از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنیم باید به وضع معیشت خانوارهای کارگری و اقشار آسیب پذیر و محروم توجه کنیم.خوشبختانه در ایام کرونا کارخانه های تولیدی توانستند به برکت فروش محصولات تولیدی و مصرف داخلی دوام بیاورند و کارگرانشان بیکار نماندند ولی کارگران واحدهایی که ناچار به تعطیلی شدند عمدتا بیکار شده و قدرت معیشتشان را از دست دادند.

حمایت از خانوارهای ضعیف و کم درآمد با یارانه کالایی

این فعال کارگری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که مقاومت کنیم و چیزی نخوریم بلکه باید در شرایط سخت ایستادگی کنیم و کالاهای نیاز داخل را خودمان تولید کنیم.

ابوی در پایان افزود: زمانی تاکید داشتیم که کوپن الکترونیکی احیا شود تا کمکی به خانوارهای کارگری باشد و امروز امیدواریم که طرح یارانه کالایی و تأمین کالاهای اساسی در مجلس به بهبود وضع معیشت خانوارهای ضعیف و کم درآمد و جبران بخشی از هزینه های زندگی آنها منجر شود.