تقدیر بنیادملی نخبگان از مدیرعامل بیمه ایران
اقتصادگردان- در مراسمی که بدین منظور در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، دکتر چیت ساز معاون بنیاد ملی نخبگان ضمن تاکید بر اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی، ارتقای نقش و جایگاه صنعت بیمه را با بکارگیری مدل های نوین و روزآمد بویژه تحولات دیجیتال ضروری دانست و خاطرنشان کرد راهبری و پیشرو بودن بیمه ایران در این ارتباط در جهت نیل به اهداف توسعه گرایانه، ضروری و تاثیرگذار خواهد بود.

دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران نیز با اعلام آمادگی این شرکت برای حمایت از جامعه نخبگان کشور، تامین و پوشش انواع پروژه های در دست اقدام این گروه فرهیخته و متمایز را لازم دانسته و ارائه طرح های جدید و خلق محصول برای ریسکهای نوظهور را جزو دستورکارهای اساسی بیمه ایران در سال جهش تولید اعلام کرد.

در خاتمه جلسه،طرفین با تعیین محورهای همکاری،پیرامون چارچوب انعقاد تفاهم نامه همکاری به توافق رسیدند.