انتصاب رییس کل بانک مرکزی عراق
اقتصاد گردان -  مصطفی الکاظمی همچنین سوها داوود الیاس و سالم جواد عبدالهادی الجلابی را به ترتیب به سمت رییس کمیسیون سرمایه گذاری ملی و رییس بانک تجارت عراق منصوب کرد.
اقتصاد عراق و بخش نفتی این کشور به واسه سال ها جنگ و تحریم و عواقب ناشی از حمله آمریکا آسیب دیده است. بغداد برای تامین ۹۷ درصد بودجه دولتی خود به نفت وابسته است؛ «علی العلاوی» وزیر دارایی این کشور هفته گذشته خطاب به نمایندگان مجلس عراق گفت که اعمال اصلاحات اقتصادی به پنج سال کار نیاز داشته و اینکه بدهی دولتی این کشور معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و بدهی خارجی آن نیز ۱۳۳ میلیارد دلار است.