سهامداران تصویب کردند :
افزایش 261 درصدی سرمایه بیمه البرز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، سرمایه این شرکت با افزایش 10.424.428 میلیون ریالی از مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به 14.424.428 میلیون ریال افزایش می‌یابد.