وعده کاهش فرآیند صدور پروانه ساختمان در تهران
اقتصادگردان- گلپایگانی افزود: با تدابیر اتخاذ شده متوسط زمان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت طی سال ۱۳۹۸ به حدود پنج ماه کاهش یافت و برای کاهش این زمان باز هم تلاش می‌شود. وی توضیح داد: از سال گذشته تلاش کردیم که با ایجاد تغییرهایی، روند صدور پروانه شهرسازی را تسهیل کنیم و در این راستا شرط ارایه نقشه یک معماری را در این مرحله برداشتیم و اعلام کردیم که ارایه جدول سطح و سطوح کفایت می‌کند که این موضوع باعث کاهش زمان صدور پروانه شهرسازی شد. به گفته معاون شهردار تهران همچنین تسهیلاتی برای مالکان در نظر گرفته شده است تا همزمان با فرآیند صدور پروانه ساخت، مالک بتواند نسبت به گرفتن پروانه تخریب با معرفی مهندس ناظر، اقدام و عملیات تخریب را آغاز کند. وی تاکید کرد: این تسهیلات نیز به کاهش این فرآیند کمک کرد زیرا بسیاری از پرونده‌های شهرسازی، تخریب و نوسازی است و از سوی دیگر هم سقف زمانی ویژه‌ای برای نوسازی گذاشتیم. گلپایگانی یادآور شد: تلاش می‌کنیم تا شهریور امسال صدور پروانه شهرسازی تا ۱۵ روز و پروانه ساخت را تا یک ماه برسانیم. مراحل صدور پروانه ساختمان در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران با تحویل دادن مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر آغاز می‌شود.