نخستین مجمع ارزیابی عملکرد شعب بانک دی برگزار شد
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک دی، پیرو ابلاغ برنامه های عملیاتی سه ماهه نخست سال 1399 و به منظور بررسی عملکرد و نتایج دستیابی به اهداف تعیین شده مجمع ارزیابی عملکرد شعب تهران با حضور دکتر برات کریمی، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و روسا و سرپرستان شعب تهران بانک دی در ستاد مرکزی این بانک  برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در جلسات مجمع که با هدف ایجاد هماهنگی میان ستاد و شعب و همچنین تعامل، هم فکری و هم افزایی مدیران ارشد و روسای شعب تهران برگزار شد به منظور بهبود عملکرد و رفع محدودیت های پیش رو برای تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت بانک ارزش آفرین دی، شاخص‌های عملیاتی شعب در 5 حوزه استراتژیک  شامل سهم بازار، سودآوری، مدیریت مصارف و مطالبات، ارتقای درآمدها و بانکداری الکترونیک، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای بهبود نتایج عملکردی در 3 ماهه دوم سال 1399 به شعب ارائه شد.
گفتنی است، در پی برگزاری جلسات مجمع ارزیابی عملکرد شعب، اهتمام ویژه تمامی شعب بر اساس هماهنگی و هم افزایی ایجاد شده برای تحقق اهداف ابلاغی از جمله انتظارات مورد تاکید مدیران ارشد بانک دی است.