مالکان سهام در بورس سرنوشت بخش تولید را تعیین می‌کنند
اقتصادگردان- سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه با آزادسازی سهام عدالت مالکان حق دخل و تصرفی و خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت، گفت: خوشبختانه پس از ۴ سال آزادسازی سهام عدالت رخ داد اما باید بدانیم که شاید این اقدام تاثیری در منابع مالی شرکت های بورسی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه با آزادسازی سهام عدالت مالکان باید بر فعالیت شرکت های بورسی تحت مالکیت خود اشراف داشته باشند، افزود: با اشراف سهامداران در بازار سرمایه و با در دست داشتن اوراق سهام حضور در بورس نیز تقویت خواهد شد.

وی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت بیش از اینکه به نفع شرکت ها باشد به نفع مالکان و سهام داران است، تصریح کرد: این سهام در گذشته عرضه شده بود اما به علت مسدود شدن آن امکان دخل و تصرفی در آن وجود نداشته که خوشبختانه اکنون فضا با آزادسازی در حال تعدیل است.

حسینی شاهرودی با اشاره به تب و تاب شکل گرفته در بین مردم برای دریافت کد بورسی، گفت: مردم اقبال خوبی به بورس پیدا کرده اند که این انگیزه ایجاد شده برای بهبود اقتصادی مفید است.

وی ادامه داد:دریافت کد بورسی و ورود به ابن بازار  باید  با علم به آن باشد تا علاوه بر تعیین تکلیف سرمایه های خرد مردم ضرری نیز متوجه آن ها نشود.

وی با بیان اینکه بورس فرصت مناسبی برای سپرده گذاری سرمایه های اندک مردم است، گفت: بهترین تامین مالی برای حوزه تولید بورس بوده که نسبت به سایر حوزه ها بسیار مناسب تر است.  

این نماینده سابق مجلس یادآور شد: خرده مالکان بورس در حقیقت سرنوشت ساز تولید هستند از این رو باید سازوکارهای مناسب رشد این حوزه فراهم شود.