رییس IMF خواستار نظارت بیشتر بر موسسات مالی غیربانکی شد
اقتصادگردان- «کریستالینا جورجیوا» در جریان رویدادی به میزبانی «انجمن آسیا» گفت که صندوق بین المللی پول حتی پیش از پاندمی ویروس کرونا، موضوع مذکور را با هیات ثبات مالی به بحث و تبادل نظر گذاشته است.

وی در این خصوص اظهار داشت: تمرکز فعلی و بجا بر این معطوف شده است که آیا می‌توانیم بیشتر و بیشتر بر موسسات مالی و اعتباری غیربانکی نظارت داشته باشیم؛ حوزه ای که ریسک پذیری در آن تشدید شده است.