از سوی بانک صادرات در کدال منتشر شد:
مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک صادرات / دلار 9 هزار تومان، یورو 10200 تومان
اقتصاد گردان - بانک صادرات ایران براساس نامه ای که در کدال منتشر شده، به رییس اداره نظارت بر گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره شفاف سازی در خصوص مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی نوشت:

بازگشت به نامه شماره ۶۱۷۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۶ و باستناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد آن سازمان محترم، همانگونه که استحضار دارند؛

مطابق بخشنامه شماره ۹۸/۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر و تهیه صورت‌های مالی، مبلغ ۱۰۲.۰۰۰ ریال برای هر یورو (۰۰۰. ۹۰ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین گردیده است.

مزید استحضار نرخ تسعیر اعمال شده در صورت‌های مالی پایان سال مالی ۱۳۹۷، مبلغ ۰۰۰ .۸۵ ریال برای هر یورو و مبلغ ۰۰۰ .۷۵ ریال برای هر دلار آمریکا بوده است. هم چنین آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی های ارزی که به نرخ های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) ایجاد شده اند، می‌باید شناسایی و براساس شروط مندرج در بندهای (الف-۱ و الف-۲) بخشنامه مذکور تسعیر شوند.

لذا با اعمال بخشنامه اخیرالذکر، وضعیت باز ارزی این بانک مثبت شده و تبعا آثار درآمدی به همراه خواهد داشت. لیکن تصدیق می فرمایید؛ تعیین آثار مالی با اهمیت ناشی از اعمال بخشنامه فوق بر صورتهای مالی این بانک برای سال منتهی به ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ منوط به تهیه صورت وضعیت باز ارزی با رعایت شروط جدید و هم چنین محاسبه ذخیره کاهش ارزش مطالبات ارزی خواهد بود که پس از تکمیل فرآیند مذکور، جهت اطلاع سهامداران محترم بانک افشا می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت نمایند.