ایمان ایزدی مقدم سرپرست روابط عمومی بیمه آرمان شد
اقتصادگردان- باحکم پیکار جو ، مدیر عامل بیمه آرمان ایمان ایزدی مقدم به عنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت معرفی شد.