ساخت ۱۲۵ ایستگاه مترو با احداث ۴خط جدید
اقتصادگردان- علی امام در مورد جزییات خطوط جدید مترو با بیان اینکه مطالعات مربوط به امکان‌سنجی احداث خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو تهران در مرحله انتخاب مشاور ذی‌صلاح قرار دارد، گفت: هدف از توسعه خطوط مترو در افق ۱۴۲۰، پوشش کل پهنه مناطق ۲۲ گانه پایتخت و همچنین به هم پیوستگی خطوط ساخته شده و خطوط در دست احداث با ایجاد ایستگاه‌های تبادلی می‌باشد. وی با بیان اینکه در مطالعات اولیه توسعه خطوط مترو به ایجاد ۱۱ خط تاکید شده که ۴ خط جدید مترو باید ایجاد شود، تصریح کرد: با افزایش این ۴خط جدید، ۱۵۰ کیلومتر به طول خطوط شبکه فعلی اضافه و ۱۲۵ ایستگاه جدید نیز در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت تا در مجموع طول خطوط مترو به حدود ۴۶۰ کیلومتر برسد. امام با تاکید بر اینکه از خطوط چهار گانه‌ای که مطالعه امکان سنجی احداث آنها در دست انجام است، به نظر می‌رسد ساخت خط ۱۰ به لحاظ امکان اجرا در اولویت قرار دارد، افزود: خط ۱۰ مترو، از قنات کوثر تا وردآورد امتداد می‌یابد و ۴۱ کیلومتر طول دارد.