با تسهيلات بانك صنعت و معدن
نيروگاه برق 58 مگاواتي رفسنجان افتتاح شد
اقتصادگردان- به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، نيروگاه ياد شده با تسهيلات ارزي 18ميليون يورويي اين بانك ، از محل منابع ارزي صندوق توسعه ملي به اجرا درآمده و به چرخه تامين نيروي برق كشور پيوسته است.
افتتاح اين طرح كه براي بيش از 24 نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده ، بر فعال سازي فضاي كسب و كار منطقه تاثير مثبتي داشته است.
گفتني است در سال هاي اخير طرح هاي نيروگاهي زيادي نظير ماهتاب كهنوج ، توليد برق بهبهان، كرمانيان (سيرجان) و آذرخش (گلستان) توسط بانك صنعت و معدن در كشورمان به اجرا درآمده است.