افزایش سپرده ها و درآمد تسهیلات بانک صادرات در هفت ماه نخست سال 98
رشد سهم سپرده های کم هزینه و درآمد غیرمشاع بانک صادرات و تقویت سهام وبصادراقتصاد گردان - محسن شمشیری:
ترکیب سپرده های بانک صادرات نیز نشان می دهد که سهم سپرده های کم هزینه مانند سپرده جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، در حال افزایش است و با وجود موفقیت بانک صادرات در جذب منابع بلندمدت بانکی که می توان روی آنها در پرداخت تسهیلات حساب باز کرد، سهم سپرده های کم هزینه نیز رشد کرده و از جمله ماه شمار شدن، کاهش سپرده های پشتیبان حساب جاری و... هزینه جذب سپرده که مهمترین هزینه بانک است را کاهش داده و در نتیجه به سود آوری بانک کمک کرده است. اکنون سپرده های جاری، با حدود 18 درصد، قرض الحسنه با بیش از 7 درصد و کوتاه مدت با حدود 23 درصد سهم قابل توجهی در سپرده های بانک صادرات دارند و حدود 50 درصد سپرده های بانک با کمترین هزینه جذب شده است که تاثیر خوبی روی وضعیت سهام وبصادر دارد. 
از سوی دیگر، تسهیلات بانک صادرات نیز عمدتا به فروش اقساطی با 21 درصد، مشارکت مدنی با حدود 19 درصد، خرید دین با 8 درصد، تسهیلات ارزی با حدود 8 درصد تعلق گرفته که همگی امکان بهبود و پایداری درآمدها را به همراه دارد. در سمت مسوولیت های اجتماعی نیز با نک صادرات سهم بالایی در پرداخت تسهیلات به عهده گرفته و بیش از 8 درصد برای قرض الحسنه، بیش از 1 درصد برای جعاله تعمیر مسکن و... و بیش از 1 درصد برای خرید محصولات و سلف اختصاص داده و همه این موارد در حمایت از تولید نقش قابل توجهی داشته اند.

سهم از سپرده ها - درصد

سپرده

17.75

جاری ريالي

0.07

جاری ارزي

7.35

قرض‌الحسنه ريالي

0.05

قرض‌الحسنه ارزي

22.79

کوتاه‌مدت

14.47

کوتاه‌مدت ويژه

22.06

بلندمدت یک‌ساله

0.34

بلندمدت پنج‌ساله

12.27

گواهي سپرده ويژه

0.23

کوتاه‌مدت ارزي

0.42

بلندمدت ارزي

2.2

ساير

100

جمع سپرده ها


تسهیلات اعطایی:

سهم عقود در تسهیلات بانک صادرات

فروش اقساطي

20.80

جعاله

1.84

اجاره به شرط تمليک

0.19

سلف

1.16

مضاربه

4.15

مشارکت مدني

18.70

خريد دين

8.53

بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده

7.69

بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده

0.68

تسهيلات ارزي

7.73

تسهيلات قرض الحسنه

8.36

ساير تسهيلات

20.17

جمع

100


روند رشد بهره وري و سودآوري در بانك صادرات ايران در سال 97 و 98

عمده ترين نكاتي كه مي توان در صورت هاي مالي بانك صادرات ايران مشاهده كرد شامل كاهش زيان خالص، افزايش سودآوري، رشد درآمد مشاع و غير مشاع، افزايش سرمايه و خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت و كاهش هزينه تمام شده جذب منابع است و همان طور كه مديرعامل آن اعلام كرده با تحولات صورت گرفته در سال 97، مي توان انتظار داشت كه سال 98، سال جهش بزرگ براي بانك صادرات و سال سودآوري و بهبود شاخص هاي عملكرد، بهبود وضعيت دارايي ها، كاهش زيان، بهبود وضعيت دارايي ها، كاهش هزينه تمام شده جذب منابع و بهبود وضعيت مطالبات و بدهي هاي بانك باشد
 منابع در اختيار بانك صادرات معادل 180 هزار ميليارد تومان تقريبا معادل 8 درصد كل سپرده های بانکی كشور است.مبلغ تسهيلات معادل 114 هزارميليارد تومان بوده و بانك صادرات معادل 66 درصد منابع در اختيار را تسهيلات داده است.نسبت كل سپرده به سرمايه نيز به دليل پايين بودن ميزان سرمايه در سال 96 حدود 23 بوده است اما در سال 97 با افزايش مبلغ سرمايه بانك صادرات، اين نسبت به 9 تغيير كرده و بهبود يافته و نشان دهنده كاهش ريسك سرمايه گذاري و سپرده گذاري در بانك صادرات است.
دارايي هاي بانك صادرات  طبق صورت هاي مالي منتشر شده در سال 97 به بيش از 206 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 183 هزار ميليارد توماني سال 96 با 12 درصد رشد همراه شده است.
تهاتر بیش از ٩٠ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک از دولت با بدهی به بانک مرکزی، تأثیر قابل توجهی بر بهبود صورت‌های مالی بانک داشته که در کنار افزایش سرمایه ٢٠٣ درصدی اواخر سال ٩٧، موجب خروج کامل بانک از شمولیت ماده ١٤١ قانون تجارت را فراهم آورد. رقم بدهي به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به ميزان 23 درصد معادل نزديك به 7 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است. همچنين بدهي بانك صادرات به بانك ها و ساير موسسات اعتباري نيز به ميزان 81 درصد معادل 4200 ميليارد تومان كاهش داشته است
از سوي ديگر، مطالبات بانك صادرات از دولت به رقم 33 هزار و 119 ميليارد تومان رسيده و با رشد 18 درصدي نسبت به سال 96 مواجه شده است. افزایش ١٣٧ درصدی سهم بانک از درآمدهای مشاع و افزایش ٣١ درصدی درآمدهای غیرمشاع نیز موجب تقویت چشم‌انداز سودآوی در سال ٩٨ شده است.
سپرده بدون هزينه از رقم 35 هزار ميليارد تومان درسال 96 به 52 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده و حدود 50 درصد رشد كرده است. سپرده هزينه زا نيز از 97 هزار ميليارد تومان در سال 96 به 112 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده و كمتر از 16 درصد رشد كرده است. براين اساس روشن است كه تلاش بانك صادرات در رشد سپرده هاي بدون هزينه يا كم هزينه موفقيت آميز بوده و رشد بالايي داشته است. اين موضوع باعث شده كه سهم سپرده بدون هزينه از 26 درصد در سال 96 به 32 درصد در سال 97 رشد كند.
سهم هزينه سود به كل هزينه ها نيز از نزديك به 59 درصد در سال 96 به حدود 56 درصد در سال 97 كاهش يافته و با 3.2 واحد درصد بهبود مواجه شده است كه نشان دهنده تلاش بانك صادرات در كاهش هزينه هاي سود سپرده بوده و اين برنامه موفقيت آميز بوده است. همچنين هزينه پرسنلي از 17 درصد در سال 96 به حدود 18.76 درصد در سال 97 رسيده كه نشان دهنده توجه بيشتر مديريت بانك صادرات به معيشت و رفاه بانك در سال 97 بوده است.
سهم این بانک از بازار تسهیلات شبکه کشور در سال ۹۷ به ۸ درصد رسیده و میزان اضافه برداشت بانک صادرات از منابع بانک مرکزی در سال 97 به صفر رسید. ارزش بازار سهام بانک صادرات ایران در بازار سرمایه نیز تا ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است

افزایش درآمدها چه مشاع و چه غیرمشاع از اصلی‌ترین اهداف یک بانک است. افزایش درآمد و قرار گرفتن در مسیر سوددهی به طور طبیعی اصلی است که هر بنگاه اقتصادی برای دستیابی به آن تلاش می‌کند. در این مسیر ممکن است که فراز و فرودهای بسیاری ایجاد شود اما در نهایت رسیدن به سود و  درآمد پایدار اصلی‌ترین هدف بنگاه‌های اقتصادی است. در این بخش و در بین گروه‌ بانکی در بازار سرمایه یکی از بهترین عملکردها را بانک صادرات ایران داشته است.
بانک صادرات ایران در بخش درآمد‌های مشاع طی سال ۹۶ بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته و از این حیث سومین بانک پردرآمد کشورمان بوده است. طی سال ۹۷ نیز این رقم به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پایان اسفند ۹۷ بانک صادرات ایران با افزایش ۱۳۷ درصدی در بخش درآمدهای مشاع و افزایش ۳۱ درصدی در بخش درآمدهای غیرمشاع مواجه بوده است.
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌های بانک صادرات ایران طی شش ماه از سال ۹۸ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته از ۷هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان به ۹هزار ۸۱۳ میلیارد تومان رسیده است. موضوعی که چشم‌انداز دستیابی به سود برای سال آینده را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری شرکت نیز با رشدی ۴۴۸ درصدی مواجه شده و از ۴۲۷ میلیارد تومان به ۲ هزار ۳۴۳ میلیارد تومان تا پایان دوره مالی منتهی به شهریور ۹۸ رسیده است.
بررسی عملکرد بانک صادرات ایران در دوره مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور سال جاری نشان می‌دهد که شاخص‌های مالی این شرکت به شدت رشد داشته است. به طوری که سپرده‌های گران‌قیمت این شرکت تا ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین سپرده‌های ارزان‌قیمت شرکت نیز تا ۹ درصد و در مجموع کل سپرده های این بانک تا ۱۳ درصد افزایش داشته است. این افزایش در کنار کاهش زیان در بانک صادرات ایران نشان از قرار گرفتن در مسیر صحیح این بانک دارد.
همچنین تسهیلات پرداختی این بانک طی شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه از سال گذشته روندی افزایش طی کرده است. به طوری که خرید دین، مرابحه و تسهیلات قرض الحسنه بیش از دو برابر رشد پیدا کرده است.
ضمن اینکه سهم بانک صادرات ایران از بازار سپرده و تسهیلات شبکه بانکی کشور، به ترتیب ۷٫۸ و ۶٫۶ درصد بوده است و مجموع دارایی‌های این بانک حدود ۹ درصد تا پایان شهریور ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

رشد ۴۳ درصدی کارمزد 

در بخش درآمدهای غیرمشاع نیز این بانک با رشد همراه بوده به طوری که خالص درآمد کارمزد بانک صادرات ایران رشدی ۴۳ درصدی داشته و از ۲۹۹ میلیارد تومان دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ۹۷ به ۴۲۸ میلیارد تومان طی سال جاری افزایش پیدا کرده است.
ضمن اینکه هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک صادرات ایران نیز که روند کاهشی را طی می‌کند در پایان شهریور ماه سال جاری تا ۸۷ درصد کاهش داشته است. برآورد و هدف بانک صادرت ایران کاهش ۳۰ درصدی مطالبات غیر جاری در سال ۹۸ است. ضمن اینکه بانک صادرات ایران پیش‌بینی کرده که میزان هزینه مطالبات مشکوک الوصول در سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند.


نام بانک

تعداد شعب

تعداد کارکنان

سرانه منابع

شعبه

کارکنان

بانک صادرات

     2,317

   26,839

      759,165

     65,538 


نام بانک

سرانه سود سپرده

سرانه درآمد تسهیلات

آخرین سود (زیان) انباشته (خرداد1398)

شعبه

کارکنان

شعبه

کارکنان

بانک صادرات

    31,649

     2,732

    27,355

     2,362

   (76,461,694)