اعزام تیم پزشکی بیمارستان بانک ملی ایران به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بیمارستان بانک یک دستگاه آمبولانس در مناطق آسیب دیده ورزقان، ورنکش و روستاهای اطراف منطقه ترکمانچای و یک تیم پزشکی به این مناطق اعزام کرده است.