درخواست تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف
اقتصادگردان- در نامه رضا رحمانی به دکتر عبدالناصر همتی آمده است: با توجه به ابلاغیه شماره ۶۵۶۹۴/۹۸ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ آن بانک در خصوص بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و با عنایت به نامه شماره ۱۸۴۹۳۳/۹۸ مورخ سوم شهریورماه ۱۳۹۸ اداره صادرات بانک مرکزی، خواهشمند است مقرر فرمایید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف در سقف زمانی ۱۲ ماه اجرایی و ابلاغ شود.