بانک رفاه ۲۰۵ ریال سود محقق کرد
اقتصاد گردان -  بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک رفاه در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۰۵ ریال سود محقق کرده است و این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم (۴۶۲) ریال زیان محقق کرده بود.

لازم به ذکر است: افزایش ۳۹ درصدی جمع درآمدهای مشاع از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک رفاه و بر مبنای، عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ مبلغ ۴.۷۸۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.