رئیس مرکز آمار:
فهرست آمارهای رسمی در کشور وجود ندارد، آمارهای رسمی نشان کیفیت می‌گیرند
اقتصادگردان- جواد حسین‌زاده در نشست مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برای ابلاغ و پیاده‌سازی چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران اظهار داشت: با توجه به اهمیت آمار در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها همواره موضوع کیفیت آمارهای آرائه شده دغدغه اصلی کاربران و تولیدکنندگان آمار بوده است. سیاست‌های به کار گرفته شده بر پایه آمار غلط گاها باعث خسارت‌هایی می‌‌شود از این رو با در نظر گرفتن رویکرد علمی و  تخصصی جهانی به موضوع مدرن‌سازی آمارهای رسمی و نظام آماری پرداختیم.

وی افزود: از سال 2010 افزایش کیفیت آمار تولید و منتشر شده اهمیت قابل توجهی پیدا کرد و در کشورمان هم همواره به تهیه و تولید آمار باکیفیت تاکید شده است در همین راستا در چشم‌انداز نظام آماری ایران موضوع ماده، سومین برنامه ملی توسعه آمار کشور مبنی بر یکپارچکی، پاسخگو و مورد اعتماد عممی بودن، تخصص، و کیفیت تعریف شده است.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: مطابق تکالیف مرکز آمار در برنامه سوم ملی توسعه آمار کشور، چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی در نظام آماری کشور به صورت یکپارچه و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود با توجه به استانداردهای بین‌المللی و بر اساس آخرین ویرایش چارچوب پیشنهادی کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 2019 تهیه شده است.

حسین‌زاده با بیان اینکه بارها درباره توسعه پایدار و حکمرانی شایسته حرف زده شده است گفت: این سیاست در یک بستر بسته و محدود محقق نمی‌شود و نیاز به بستر پویا دارد و باید نظام آماری مدرن را در یک بستر پویا محقق کنیم که تمام دستگاه‌ها باید در آن نقش آفرین باشند.

رئیس مرکز آمار ادامه داد: اگر بخواهیم بهره‌وری را در نظام آماری بالا ببریم باید ارزش افزوده در آ‌مار از جمله کیفیت و صرف هزینه با منابع کمتر را مدنظر قرار دهیم و این چارچوب تعریف شده هم بر روی بهره‌وری تمرکز دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فهرست آمار رسمی در کشور وجود ندارد گفت: یکی از مصادیق مدرن‌سازی آمار رسمی این است که فهرستی از آمار رسمی مشخص وجود داشته باشد که در این راستا فهرست مورد نظر تهیه شده و در 27 آبان‌ماه جاری در کمیسیون‌های مورد نظر به بوته نظرسنجی قرار می‌دهیم. با تصویب این فهرست در شورای عالی آ‌مار می‌توان یکی از دغدغه‌های آماری کشور را کم کرد.

حسین‌زاده ادامه داد: ماحصل این اقدامات ارائه نشانه کیفیت به آمارهای رسمی است و آن دسته از آمارهایی که فرآیند کیفیت را طی کرده‌اند می‌توانند نشان کیفیت داشته باشند تا کاربران با اعتماد بیتشری نسبت به این آمار از آنها استفاده کنند.