دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد
اقتصادگردان- انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح روز دوشنبه 25 شهریورماه 1398 با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از 32 رای ماخوذه، دکتر سید محمدکریمی با 19 رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.