چافست، بالبر، کدما، غدشت، کخاک، کهمدا و سصفها بیشترین افزایش قیمت
رشد ۳۱۰۰ واحدی شاخص بورس
اقتصاد گردان - بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۱۸۶ واحد رشد معادل ۱.۲۱ درصد به ۲۶۶ هزار و ۱۲۷ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۸۶۰ واحد افزایش معادل ۱.۲۱ درصد به ۷۱ هزار و ۸۹۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۶۵۹ واحد رشد معادل ۲.۳۶ درصد به ۷۲ هزار و ۱۲۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۱۱۲ واحد افزایش، معادل ۲.۳۶ درصد به ۴۸ هزار و ۳۳۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۹۳۰ واحد رشد، معادل ۱.۳۱ درصد به ۳۰۳ هزار و ۷۶۳ واحد، شاخص بازار اول با ۱۷۷۴ واحد افزایش معادل ۰.۹۳ درصد به ۱۹۳ هزار ۳۶۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۸۸۸۴ واحد رشد معادل ۱.۶۷ درصد، به ۵۴۱ هزار و ۴۰۵ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فارس با ۳۱۶ واحد، همراه با ۱۹۶ واحد، شبندر با ۱۴۳ واحد، وپاسار با ۱۱۶ واحد، کچاد با ۱۱۰ واحد، حکشتی با ۹۵ واحد و پارسان با ۸۷ واحد » رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.   

رشد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۷۹۷۸۴ واحد صعود معادل ۹.۰۵ درصد به ۹۶۱ هزار و ۷۶۷ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۱۶ واحد افزایش معادل ۴.۶۷ درصد به ۳۷۱ واحد، سایر معادن با ۳۰۷۳ واحد صعود معادل ۴.۳۰ درصد به ۷۴ هزار و ۴۸۷ واحد، ذغالسنگ ۳۳۰ واحد رشد معادل ۴.۱۲ درصد به ۸ هزار و ۳۴۵ واحد، کاشی و سرامیک با ۳۳۲ واحد افزایش، معادل ۳.۹۶ درصد به ۸ هزار و ۷۳۳ واحد، کانی غیر فلزی با ۴۵۰ واحد رشد معادل ۳.۸۵ درصد به ۱۲ هزار و ۱۶۸ واحد، حمل و نقل با ۲۷۲ واحد افزایش معادل ۳.۵۵ درصد به ۷ هزار و ۹۵۰ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «چافست، بالبر، کدما، غدشت، کخاک، کهمدا و سصفها» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «وبهمن، ونوین، غگرجی، وآذر، سیمرغ، لبوتان و تسه ۹۷۰۷» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۳۵ هزار نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۹۷۷ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسید.