واریز آنی سود سهامداران بیمه سامان در جلسه مجمع عمومی
اقتصادگردان- تولید حق بیمه این شرکت، در سال ۱۳۹۷که با رشد ۵۳درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۰،۱۶۹میلیارد ریال رسیده است در مقایسه رشد متوسط ۲۵درصدی بازار بیمه کشور، از وضعیت مناسبی برخوردار است.
تحقق این رشد حاصل تغییر نگرش شرکت و تبدیل آن از یک پلتفرم به اکوسیستمی در صنعت بیمه و در محیط کسب و کار است که موجبات جهش زیرساخت اقتصادی و اشتغال را فراهم خواهد آورد. همچنین سازمان دهی حوزه عملیات و شعب و سرپرستی ها یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در جریان این رشد به شمار می رود.