شرکت فام برگزار می کند:
مزایده عمومی املاک مازاد بر نیاز بانک توسعه صادرات
اقتصادگردان- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از املاک موردنظر ضمن مطالعه آگهی مزایده شماره 05/98 این شرکت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1398/04/16 و همشهری مورخ 1398/04/23 و یا مراجعه به آدرس اینترنتی www.fam-bank.com جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان کریمخان زند - بین خیابان های شهید عضدی (آبان) و استاد نجات الهی (ویلا) ، جنب بانک ملی شعبه اردشیر ، پلاک 242 ، طبقه پنجم مراجعه و یا با شماره تلفنهای دفتر مرکزی تهران 88933916-20 و 02142058 – 09196047994 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد خرید ساعت 20 روز یکشنبه مورخ 98/04/30در استان ها و ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 98/04/31 در تهران و پاکات حاوی پیشنهادات خرید واصله نیز روز سه شنبه مورخ 98/05/01 در دفتر مرکزی شرکت فام واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابانهای شهید عضدی (آبان) و استاد نجات الهی (ویلا)، جنب بانک ملی (شعبه اردشیر)، پلاک 242 ،طبقه پنجم مفتوح و قرائت خواهد شد.