جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا برگزار می شود
اقتصادگردان- تمامی هموطنان نیک اندیش و خیّر برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی از جوایز جشنواره می توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود اقدام نمایند.