جلوگيری از پرداخت خسارت جعلی دربیمه آسیا
اقتصادگردان- به گزارش روابط‌عمومي بیمه آسیا ، با هوشیاری کارشناسان فنی بیمه های اتومبیل و ارائه مدارک مستدل و متقن مبنی بر جعلي بودن پرونده واژگوني خودرو در شهرستان بستان‌آباد آذربايجان شرقي به مراجع ذيصلاح، از پرداخت يک ميليارد و 777 ميليون ريال خسارت من غيرحق ،جلوگيري به عمل آمد.
اين گزارش مي‌افزايد: همچنين کارشناسان فنی بیمه های اتومبیل بيمه‌آسيا شعبه مرند با حضور در دادگاه و ارائه گزارش ساختگی بودن تصادف رانندگي منجر به جرح به قاضی پرونده، از پرداخت خسارت جعلي يک ميليارد و 709 ميليون ريالی جلوگيري کردند.
گفتنی است دریافت خسارت های تقلبی با مستندات ساختگی، همواره یکی از مشکلات پیش روی شرکت های بیمه بوده است و بخش مهمی از زیان های وارده بر آنها را تشکیل می دهد. به دلیل پیامدهای مالی تقلب بیمه ای و تأثیر آن بر سودآوری شرکت های بیمه، کشف درست و به موقع آن در راستای استراتژی کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش درآمدهای حق بیمه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای شرکت های بیمه است.